مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
01 مارس

مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور :

۱- فرد با وارد آوردن رنج یا تخقیر جسمانی یا روانی بر فرد دیگر تحریک جنسی می شود.

۲- فرد با وارد شدن رنج یا تحقیر بر او تحریک جنسی می شود.

۳- هردو این اختلال ها با خیال پردازی هایی که آزار و اذیت باشد تحریک می شوند.

۴- فرد آزار طلب هر نوع دردی را به جان می خرد و حتی زندگی خود را به خطر می دهد تا لذت ببرد.

۵- استفاده از هر نوع اشیاء برای آزار جنسی برای خود یا طرف مقابل.

آیا شما هم این ویژگی ها را دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.