14 نوامبر

مشاوره تخصصی سلامت

  • توسط Dr.Sharifnezhad

درمان روان شناختی قطعی یا در صورت مزمن بودن نوع بیماری، درمان حمایتی نیز از حوزه های دیگر روان شناسی سلامت است. در اکثر موارد بیماری های جسمی، فارغ از سهمی که روان در رابطه علت و معلولی دارد، به شدت تحت تاثیر روان قرار دارند. به عنوان…