مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دکتر شریف نژاد

متخصص روانشناسی سلامت

ش . نظام ۳۱۱۴

استادیار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

خدمات مرکز مشاوره :

۱ . مشاوره پیش از ازدواج

۲ . مشاوره بالینی ( استرس ، افسردگی ، وسواس ، تعارضات خانوادگی و ..)

۳ . مشاوره تخصصی سلامت : مشاوره و درمان چاقی، گروه درمانی چاقی ، کاهش وزن و تناسب اندام .

۴ . مشاوره کودک

۵ . مشاوره تحصیلی ( هدایت تحصیلی دانش آموزان ، دانشجویان تا رسیدن به رتبه و رشته مورد نظر )

۶ . کارگاه های آموزشی 

آدرس : ۱۵ خرداد۹ جنب بانک کشاورزی  ساختمان هدیش  طبقه ۳

۴۲۲۴۴۸۹۰    ۰۹۳۰۶۶۱۶۰۰۱