تاب آوری چیست؟
12 آوریل

در این پادکست دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد تاب آوری مطالب و نکات مفیدی را ارائه می کنند. مهم ترین سر فصل های این پادکست: تاب آوری چیست؟چرا بعضی از افراد تاب آورند؟افراد تاب…