17 نوامبر

چه چالش‌ها و مشکلاتي در زمينه مشاوره پيش از ازدواج در کشورمان وجود دارد ؟  مسئله و دغددغه اصلي‌ای که در امر مشاوره پيش از ازدواج به‌ويژه در کشور ما اتفاق مي‌افتد، درک‌نکردن مسئله «چرايي ازدواج» از سمت دختر و پسرهايي است که قصد ازدواج با يکديگر را…

فرایند مشاوره قبل از ازدواج
17 نوامبر

فرايند معمولي که در جلسات مشاوره پيش از ازدواج اتفاق مي‌افتد، شامل چه مراحلي است؟ چه محتوايي دارد و چه چرخه‌اي را پشت سر مي‌گذارد؟  آنچه در اين جلسات اتفاق مي‌افتد و يک فرايند چهار تا 10 جلسه‌اي را شامل مي‌شود، حضور هر دو نفر در يک جلسه…