ماشین زندگیتو تعمیر کن
30 مارس

دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در این ویدئو در مورد سرعت بخشیدن به رفع مشکلات افراد در زندگی خود می پردازند. که این مشکلات میتواند در روابط افراد با یکدیگر؛مشکلات فردی افراد،مشکلاتی که با همسر خود دارند و…

مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
03 مارس

مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- در هماهنگ کردن حرکات دست و پا ناتوانند. 2- در پیشرفت تحصیلی دچار مشکل هستند. 3- در انجام دادن تکالیف روزمره زندگی دچار…

انواع کژکاری های جنسی و نشانه های آن ها از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
01 مارس

زمانی که مکانیزم طبیعی میل، انگیختگی و یا ارگاسم مختل می شود، میگوییم فرد دچار کژکاری جنسی شده است. انواع کژکاری های جنسی و نشانه های آن ها از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور: اختلال میل…

مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
01 مارس

مهم ترین ویژگی های آزارگری و آزارطلبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- فرد با وارد آوردن رنج یا تخقیر جسمانی یا روانی بر فرد دیگر تحریک جنسی می شود. 2- فرد با وارد…