تاب آوری چیست؟
12 آوریل

در این پادکست دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد تاب آوری مطالب و نکات مفیدی را ارائه می کنند. مهم ترین سر فصل های این پادکست: تاب آوری چیست؟چرا بعضی از افراد تاب آورند؟افراد تاب…

حل افسردگی ، اضطراب ، وسواس و اختلافات با همسر
11 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد حل افسردگی ، اضطراب ، وسواس و اختلافات با همسر نکات مفیدی را ارائه می دهند.

نقش والدین در سلامت جسمی و روانی فرزندان
06 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور ، نکات مفیدی را در مورد نقش والدین در سلامت جسمی و روانی فرزندان بیان می کنند.

سلامت روان مردان
05 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد سلامت روان مردان نکات مفیدی را ارائه می دهند.

نقش پدر و مادر در شکل گيری باور های فرزندان
04 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد نقش پدر و مادر در شگل گيری باور های فرزندان اطلاعات مفیدی را ارائه می کنند.

ماشین زندگیتو تعمیر کن
30 مارس

دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در این ویدئو در مورد سرعت بخشیدن به رفع مشکلات افراد در زندگی خود می پردازند. که این مشکلات میتواند در روابط افراد با یکدیگر؛مشکلات فردی افراد،مشکلاتی که با همسر خود دارند و…

مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
03 مارس

مهم ترین ویژگی های اختلال هماهنگی رشد از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- در هماهنگ کردن حرکات دست و پا ناتوانند. 2- در پیشرفت تحصیلی دچار مشکل هستند. 3- در انجام دادن تکالیف روزمره زندگی دچار…