آموزش تربیت جنسی کودک - قسمت دوم
13 فوریه

آموزش تربیت جنسی کودکان توسط دکتر احمد شریف نژاد | قسمت دوم در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد - روانشناس سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نيشابور (استادیار) - یکی از مهارت های زندگی را که در ارتباط با تربیت جنسی کودک شما میباشد آموزش…