مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل
27 فوریه

مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- خوردن الکل به صورت افراطی و دفعات متعدد در طول روز 2- تلاش های ناموفق برای کاهش مصرف و همچنین تمایل زیاد به…

مهم ترین ویژگی های پرخوری عصبی
27 فوریه

مهم ترین ویژگی های پرخوری عصبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- پرخوری افراطی در زمان کوتاه مثلا دوساعت 2- عدم داشتن کنترل بر خورد و خوراک خود 3- اقدام های پر خطر برای جلوگیری…

مهم ترین ویژگی های بی اشتهایی عصبی
22 فوریه

مهم ترین ویژگی های بی اشتهایی عصبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- ترس شدید و غیر واقع بینانه از چاق شدن 2- تصویر ذهنی غلط درباره اندام خود 3- بروز بیماری های جسمانی در…

مهم ترین ویژیگی های اختلال سلوک در کودکان
22 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال سلوک در کودکان از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- قلدر بودن و تهدید کردن دیگران 2- مرتب دعوا های فیزیکی می کنند 3- برای آسیب رسوندن به دیگران از اشیاء…

مهم ترین ویژگی های اختلال لجبازی و نافرمانی
21 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال لجبازی و نافرمانی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- بین سن 8-12 سالگی آشکار میشه 2- اغلب از کوره در میره 3- اغلب زود رنج است و زود ناراحت میشه…

مهم ترین ویژگی های اختلال دوقطبی
21 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال دو قطبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- احساس عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی 2- کاهش نیاز به خواب ( مثلا فرد فقط سه ساعت می خوابد). 3- پر…

مهم ترین ویژگی های ADHD (بیش فعالی)
20 فوریه

مهم ترین ویژگی های ADHD (بیش فعالی) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور :  1- توجه نداشتن به موضوعات و محیط اطراف 2- از تکالیفی که به تلاش ذهنی نیاز دارد اجتناب می کند. 3- کوچک ترین…

علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان
20 فوریه

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناس سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی نیشابور - راهكارهايی را ارائه می کند تا بتوان علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان را بهتر و راحت تر تشخیص داد. برای مشاهده ویدئو های دیگر دکتر احمد شریف نژاد…

چطور میتوانیم سالم و شاد زندگی کنیم؟
18 فوریه

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و استاديار دانشگاه علوم پزشكی نیشابور - راهكارهايی را ارائه می کند تا بتوان سالم تر و شادتر زندگی کرد. برای مشاهده ویدئو های دیگر دکتر احمد شریف نژاد ، اینجا کلیک کنید. برای مشاهده .ویدئو ها در…

مهم ترین ویژگی های اختلال یادگیری از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
18 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال یادگیری  از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- خواندن بی دقت یا آهسته و با مشکلات و اشتباه های زیاد. 2- عدم درک در معنی چیزی که می خواند. 3- مشکلاتی…