مهم ترین ویژگی های یادگار پرستی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
28 فوریه

مهم ترین ویژگی های یادگار پرستی ( خیال پردازی جسنی ) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1- فرد به وسیله یک موضوع بی جان تحریک جنسی می شود. 2- خیال پردازی با اشیائی که متعلق به…