مهم ترین ویژگی های اختلال بچه بازی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
28 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال بچه بازی ( نگاه جنسیتی به کودکان ) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- از 16 سالگی به بعد احساس گرایش جنسی به کودکان دارند. 2- گرایش به خیال…