مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل
27 فوریه

مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- خوردن الکل به صورت افراطی و دفعات متعدد در طول روز 2- تلاش های ناموفق برای کاهش مصرف و همچنین تمایل زیاد به…

مهم ترین ویژگی های اختلال دوقطبی
21 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال دو قطبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- احساس عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی 2- کاهش نیاز به خواب ( مثلا فرد فقط سه ساعت می خوابد). 3- پر…