کارگاه فرزند پروری کارآمد
این کارگاه یک رو ز در هفته و به مدت ۹۰ دقیقه توسط مدرس کارگاه خانم زینب افتخاری نسب کارشناس ارشد مشاوره خانواده، برگزار می گردد.
این کارگاه در چهار جلسه آموزش عملی و کاربردی به صورت حضوری و دوجلسه پیگیری تلفنی توسط مدرس کارگاه برگزار می‌شود.
در این کارگاه که آموزشی برای والدین است، افراد می آموزند چگونه مشکلات رفتاری( پرخاشگری،لجبازی، بیش فعالی و..) و عاطفی ( خجالتی بودن، ترس ، افسردگی و اضطراب ) کودکان خود را مدیریت کنند و از خود به عنوان یک والد توانمند مراقبت کنند و از فرزند پروری خود لذت ببرند.

در این پادکست دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد تاب آوری مطالب و نکات مفیدی را ارائه می کنند.

مهم ترین سر فصل های این پادکست:

  • تاب آوری چیست؟
  • چرا بعضی از افراد تاب آورند؟
  • افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟
  • چگونه میتوانیم تاب آور شویم؟
  • نحوه آموزش تاب آوری به فرزندانمان

مفیدترین مقالات مشاوره ای

هر روز با بهترین مقالات مشاوره ای با نیازهای اصلی شما در وبسایت دکتر شریف نژاد

در این پادکست دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد...
در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد حل افسردگی...
در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور ، نکات مفیدی را در...
در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد سلامت روان...
در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد نقش...

خدمات مشاوره ای ما

گروه مشاوره ای ما خدمات زیر را در موضوعات مختلف به شما عزیزان ارائه می دهد

کارگاه های آموزشی

ویدئو مهارت جرات مندی دکتر شریف نژاد