آموزش تربیت جنسی کودکان توسط دکتر احمد شریف نژاد
14 فوریه

آموزش تربیت جنسی کودکان توسط دکتر احمد شریف نژاد | قسمت سوم در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد – روانشناس سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نيشابور (استادیار) – یکی از مهارت های زندگی را که در ارتباط با تربیت جنسی کودک شما میباشد آموزش…