مهم ترین ویژگی های یادگار پرستی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
28 فوریه

مهم ترین ویژگی های یادگار پرستی ( خیال پردازی جسنی ) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1- فرد به وسیله یک موضوع بی جان تحریک جنسی می شود. 2- خیال پردازی با اشیائی که متعلق به…

مهم ترین ویژگی های اختلال بچه بازی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد
28 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال بچه بازی ( نگاه جنسیتی به کودکان ) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- از 16 سالگی به بعد احساس گرایش جنسی به کودکان دارند. 2- گرایش به خیال…

مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل
27 فوریه

مهم ترین ویژگی ها اختلال مصرف الکل از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- خوردن الکل به صورت افراطی و دفعات متعدد در طول روز 2- تلاش های ناموفق برای کاهش مصرف و همچنین تمایل زیاد به…

مهم ترین ویژگی های پرخوری عصبی
27 فوریه

مهم ترین ویژگی های پرخوری عصبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- پرخوری افراطی در زمان کوتاه مثلا دوساعت 2- عدم داشتن کنترل بر خورد و خوراک خود 3- اقدام های پر خطر برای جلوگیری…

مهم ترین ویژگی های بی اشتهایی عصبی
22 فوریه

مهم ترین ویژگی های بی اشتهایی عصبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- ترس شدید و غیر واقع بینانه از چاق شدن 2- تصویر ذهنی غلط درباره اندام خود 3- بروز بیماری های جسمانی در…

مهم ترین ویژیگی های اختلال سلوک در کودکان
22 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال سلوک در کودکان از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- قلدر بودن و تهدید کردن دیگران 2- مرتب دعوا های فیزیکی می کنند 3- برای آسیب رسوندن به دیگران از اشیاء…

مهم ترین ویژگی های اختلال لجبازی و نافرمانی
21 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال لجبازی و نافرمانی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- بین سن 8-12 سالگی آشکار میشه 2- اغلب از کوره در میره 3- اغلب زود رنج است و زود ناراحت میشه…

مهم ترین ویژگی های اختلال دوقطبی
21 فوریه

مهم ترین ویژگی های اختلال دو قطبی از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور : 1- احساس عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی 2- کاهش نیاز به خواب ( مثلا فرد فقط سه ساعت می خوابد). 3- پر…

مهم ترین ویژگی های ADHD (بیش فعالی)
20 فوریه

مهم ترین ویژگی های ADHD (بیش فعالی) از دیدگاه دکتر احمد شریف نژاد – متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور :  1- توجه نداشتن به موضوعات و محیط اطراف 2- از تکالیفی که به تلاش ذهنی نیاز دارد اجتناب می کند. 3- کوچک ترین…

علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان
20 فوریه

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناس سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی نیشابور - راهكارهايی را ارائه می کند تا بتوان علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان را بهتر و راحت تر تشخیص داد. برای مشاهده ویدئو های دیگر دکتر احمد شریف نژاد…