تاب آوری چیست؟
12 آوریل

در این پادکست دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد تاب آوری مطالب و نکات مفیدی را ارائه می کنند. مهم ترین سر فصل های این پادکست: تاب آوری چیست؟چرا بعضی از افراد تاب آورند؟افراد تاب…

حل افسردگی ، اضطراب ، وسواس و اختلافات با همسر
11 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد حل افسردگی ، اضطراب ، وسواس و اختلافات با همسر نکات مفیدی را ارائه می دهند.

نقش والدین در سلامت جسمی و روانی فرزندان
06 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد ، متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور ، نکات مفیدی را در مورد نقش والدین در سلامت جسمی و روانی فرزندان بیان می کنند.

سلامت روان مردان
05 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در مورد سلامت روان مردان نکات مفیدی را ارائه می دهند.

نقش پدر و مادر در شکل گيری باور های فرزندان
04 آوریل

در این ویدئو دکتر احمد شریف نژاد متخصص روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، در مورد نقش پدر و مادر در شگل گيری باور های فرزندان اطلاعات مفیدی را ارائه می کنند.